Milonga 7. oktober

  1. oktober – Milonga PÅ NICOLAI SCENE

Kl. 19.30 – 23.30

DJ Ida Cannerup, Sverige .  

Værter: Hanne &

Entré  medlemmer 50,- / 7€  Ikke medlemmer 70,- / 10€
Nicolai Scene, Skolegade 2,

6000 Kolding

 

Speciel Tango Workshop 4. & 5. Nov. med Pablo Tamburini & Wanda Abramor

Speciel Tango Workshop 4. & 5. Nov.

med 

Pablo Tamburini & Wanda Abramor

Solo timer 2. & 3. nov. 2023

La Luna har den store fornøjelse at inviterer til workshop og for første gange bringe Wanda og Pablo sammen til at undervise os.

Lørdag 4. Nov. kl. 16.30 – 18.00 – Tango og styrke fornemmelsen for at gå til musik.

Med enkle øvelser søger vi at smidigøre leddene og blive opmærksomme på den vægt, vi giver jorden, når vi går.

Vi sætter fokus på at bevægelsen starter fra fodsålen og udvider sig gennem nydelse til ankel, knæ, ben og hofter til mel

lemgulvet, brystet og videre til armene til hænderne, der rører den andens krop. Individuelt arbejde fremad og til siderne for

at dele med en partner og prøve det baglæns og i alle retninger i begge roller. Med vækst fra foden.

Søndag 5. Nov. kl. 12.30 – 14 – Tango og fordybning af at udføre sekvenser i forskellige dynamikker.

Øve dansesekvens, der indeholder alle de lineære retninger for begge roller; derefter krydsninger, cirkelbevægelser, stop og

mindst to forskellige dynamikker for at opnå varianter, der kan være rytmiske, indtil der opnås dyb, forstået som volumen,

lethed, tæthed.

Søndag 5. Nov. kl. 14.30 – 16.30 – Tango kommunikation og kreation.

Vi bruger her de tidligere erfaringer til at lave et enkelt forløb, hvor indgangen er til at danse alene indtil mødet mellem to,

for derefter at begynde at danse ved at kende bevægelserne og derefter adskille dem, bryde dem op og ændre dem ved

hjælp af dynamikken og tilføje cirkelbevægelser, stop, lethed og tyngde. Afslut med at prøve dem, der tør dele processen.

Pris pr workshop 250,- kr. pr. person. Ikke medlemmer 300,- kr.

Alle 3 workshop 700,- kr. Ikke medlemmer 850,- kr.

Betaling ved tilmelding Mobil Pay 953899 – skriv: P&W workshop

Max 12 par.

Tilmelding: v.jerichau@mail.dk

En-til-en eller par timer med Pablo 2 & 3. Nov. på GODSET

Torsdag d. 2. Kl. 15 – 16 / 16.15 – 17.15 / 17.30 – 18.30 / 18.45 – 19.45

Fredag d. 3. Kl. 15 – 16 / 16.15 – 17.15 / 17.30 – 18.30 / 18.45 – 19.45

Pris 1 person kr. 450,-/€60 – par kr. 525,-/€70

Tilmelding: v.jerichau@mail.dk

Vibeke tilrettelægger tiderne efter tilmeldinger.

Betaling ved tilmelding Mobil Pay 953899 – skriv: Pablo en-til-en eller par.

GODSET Loftet på 1.sal.

Jens Holms vej 5. 6000 Kolding

Milonga 4. Nov. Kl. 19.30 – 23.30

Speciel DJ Lucas Goebel, Flensborg

SHOW by Wanda & Pablo

Pris 70,- medlemmer / 90,- ikke medlemmer

Nicolai Scene.

Skolegade 2.

6000 Kolding

Milonga 4. Nov.

Milonga 4. Nov. Kl. 19.30 – 23.30

Speciel DJ Lucas Goebel, Flensborg -Vi glæder os til gensyn og genhør med Lukas.

SHOW by Wanda & Pablo

Værter: Vibeke & Claus

Entré  medlemmer 70,- / 10€  Ikke medlemmer 90,- / 12€  – Opvisning v. Wanda & Pablo Tamburini

Nicolai Scene, Skolegade 2,

6000 Kolding

En-til-en eller par timer med Pablo 2 & 3. Nov. på GODSET

En-til-en eller par timer med Pablo 2 & 3. Nov. på GODSET

Torsdag d. 2. Kl. 15 – 16 / 16.15 – 17.15 / 17.30 – 18.30 / 18.45 – 19.45

Fredag d. 3. Kl. 15 – 16 / 16.15 – 17.15 / 17.30 – 18.30 / 18.45 – 19.45

Pris 1 person kr. 450,-/€60 – par kr. 525,-/€70

Tilmelding: v.jerichau@mail.dk

Vibeke tilrettelægger tiderne efter tilmeldinger.

Betaling ved tilmelding Mobil Pay 953899 – skriv: Pablo en-til-en eller par.

GODSET Loftet på 1.sal.

Jens Holms vej 5. 6000 Kolding

Practica på Godset

Godset  har åbent næsten hver søndag  fra kl. 14.30-17.00 – se kalenderplanen for flere oplysniger. for 

Vi henstiller til at man selv medbringer krus og/eller glas –

Pris:

10 kr for medlemmer

30 kr for ikke medlemmer

Der vil fortsat være mulighed for en kop kaffe/the og lidt snack.

Vi ses til nogle dejlige dansetimer om søndagen

Kalenderplan ligger på hjemmesiden – Dansesteder/ Practica.

Vil du være ‘søndags practicavært’ kontakt Gail Spence

Email: gspence55@gmail.com- mob. nr. 93 93 12 67

Tjek altid for eventuelle aflysninger på www.tangokolding.dk eller la Lunas Facebook side.