Registration

Årligt medlemsskab af La Luna - Tango Kolding koster 150 kr, og for at blive medlem skal du registrere dig her på siden og indbetale beløbet til vores konto i Jyske Bank - reg. 5098 konto 1233153. Når vi har modtaget pengene, aktiverer vi din profil på www.tangokolding.dk og du er aktivt medlem.
Security Code
* This Field is required This Field IS visible on profile Information for: Name : Please enter your real full name.
* This Field is required This Field IS visible on profile Information for: Email : Please enter a valid e-mail address. A confirmation email will be sent to this address upon registration.
* This Field is required This Field IS visible on profile Information for: Username : Please enter a valid username.  No spaces, at least 3 characters and contain 0-9,a-z,A-Z
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: Password : Please enter a valid password.  No spaces, at least 6 characters and contain lower and upper-case letters, numbers and special signs
* This Field is required This Field IS NOT visible on profile Information for: Verify Password : Please enter a valid password.  No spaces, at least 6 characters and contain lower and upper-case letters, numbers and special signs
* This Field is required This Field IS visible on profile
This Field IS NOT visible on profile
This Field IS visible on profile
 
* This Field is required Required field | This Field IS visible on profile Field visible on your profile | This Field IS NOT visible on profile Field not visible on profile | Information for: ? : Field description: Move mouse over icon Information: Point mouse to icon
View full calendar